Tâm lý giá: 7 thủ thuật về giá trong bán lẻ
28/10/2020
Vì sao có bài viết này? Chuyện có thật 100%. Ngoan ghé tiệm bánh gần nhà để mua bánh mì, liếc qua bảng giá ghi "1 Ổ 5000, 2 Ổ 10,000, 3 Ổ 12,000". Vậy là không cần do dự mua ngay 3 ổ, mặc dù trước đó chỉ có ý định mua 2 ổ. Trong đầu tự nhiên có suy nghĩ, vậy là 1 ổ bánh mì quá rẻ, chỉ có 2 nghìn đồng. Và bạn biết điều gì không? Về nhà, sau khi nhớ lại, trước đây mình mua 1 ổ bánh mỳ cũng chỉ có.... 4,000 đ.
AdvertisementADS