Em có muốn làm nhân viên thành đạt không?
03/02/2021
Anh đoán là có. Muốn như vậy không khó mà cũng không dễ em, chỉ cần hoàn thanh sương sương mấy cái nhỏ lẻ anh liệt kê dưới đây nè, và mong em năm mới không thành công thì cũng thành công nha.
AdvertisementADS