Thời cuộc SEO: Các bạn thấy gì trong các đợt update của Google?
06/06/2021
Các bạn thấy gì trong các đợt update của Google? Mỗi chúng ta kể cả các chuyên gia hàng đầu về tối ưu SE cũng không biết chính xác tuyệt đối được Google đã cập nhật chính xác điều gì đâu? Những gì chúng ta cùng nhau thảo luận chỉ là dựa đoán xung quanh các big update của Google? Nhưng có một điều mà bạn và tôi - Chúng ta phải biết là Google sống nhờ users, nếu không có users Google sẽ bị khai tử ngay tại đất nước hình chữ S này?
AdvertisementADS