21/05/2021
Có nhiều trường hợp khi công bố chương trình thưởng mà doanh số của sales không biến chuyển. Nguyên nhân là vì, cũng như khách hàng của công ty, họ ngày càng trở nên khó tính hơn và đòi hỏi nhiều hơn.
Advertisement ADS