Thuyết phục khách hàng toàn tập với Landing Page
16/09/2020
Landing page là gì? Landing page là một trang web đơn giản (một trang đơn), nhằm mục đích tránh sự lan man & tăng sự tập trung của người dùng truy cập web. Do đó landing gần như không có các liên kết ngoài & nội dung dẫn dắt để hướng đến mục tiêu cụ thể.
AdvertisementADS