28/05/2021
Mấy ngày gần đây ACE Digital nói riêng chắc dành nhiều thời gian “hóng biến” vụ chị Nguyễn Phương XXX và NS HL mà quên mất rằng từ 1/6 tới đây, Nghị định 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo sẽ có hiệu lực và trực tiếp ảnh hưởng đến cách mọi người làm việc.
Advertisement ADS