Cách triển khai SEO dựa vào nhu cầu cốt lõi của khách hàng
31/05/2021
Chúng tôi chọn cách triển khai SEO dựa vào nhu cầu cốt lõi của khách hàng là làm sao phải tối ưu được bài toán đơn hàng. Nhiệm vụ của SEO chỉ là gia tăng khả năng tìm thấy website của khách hàng trên SE mà cụ thể là trên Google, nhưng LENART luôn muốn mang đến 1 giải pháp có thể kéo khách hàng về bên bạn 1 cách nhanh nhất và dễ dàng nhất.
AdvertisementADS