6 bước nhỏ để triển khai hoạt động xây dựng thương hiệu
25/04/2021
Chúng ta thường nghe nói rất nhiều về vai trò và lợi ích của việc xây dựng thương hiệu. Ai cũng muốn làm để có kết quả tốt giúp doanh nghiệp phát triển đột phá hơn.
Để Plan Content luôn triển khai theo đúng ý mình!
31/08/2020
Tuần trước mình có chia sẻ bài viết "Cách để tạo ra kế hoạch nội dung hiệu quả". Phương pháp thực hiện chính đó là dựa vào số lượng và chất lượng nội dung tối thiểu, thông qua các hoạt động nghiên cứu đối thủ và đo lường các chỉ số của nội dung.
AdvertisementADS