Học tập, trực giác và viết lách
07/03/2021
Khoảng vài năm gần đây bỗng dưng lại… thích viết. Mới đầu là viết tài liệu cho nội bộ, sau là viết chia sẻ lên cộng đồng, gần đây là viết với đối tượng rộng hơn. Mỗi một giai đoạn viết thì có nhiều mục đích khác nhau nhưng tóm lại là thích viết.
AdvertisementADS