Tại sao người làm Content Marketing nên tư duy Marketing?
26/04/2021
Không phải làm content là viết bài ư? Viết bài thì chỉ cần văn hay là được rồi mà. Quả thực, muốn làm content thì bạn cần có năng khiếu ngôn ngữ. Nhưng như thế thì chưa đủ. Muốn đủ, bạn cần có kim chỉ nam dẫn lối cho bài viết đi đúng "đường", chính là tư duy Marketing đó.
Đối xử với người khác thế nào? Đừng cứ tư duy theo lối mòn
03/11/2020
Đối xử với người khác thế nào? Đừng cứ tư duy theo lối mòn
Hiểu thế nào về tư duy chiến lược?
28/10/2020
Ta thường nghe nói tư duy chiến lược (strategic thinking). Hiểu về nó thế nào? Nếu tìm trên mạng, ta sẽ thấy một "rừng" câu trả lời; và càng tìm, có thể sẽ càng rối. Tôi diễn giải một cách "bình dân" thế này cho mọi người tham khảo nhé!
AdvertisementADS