Share tut làm Via bị hạn chế xác minh danh tính
02/06/2021
Giờ cứ chạy quảng cáo là bắt XMDT, nhưng đôi khi chúng ta cần chủ động cho nó bị XMDT để làm "Tích xanh" cho via nó khỏe. Sau đây là một trong rất nhiều cách anh em có thể tham khảo và test nhé. Mình đã và đang làm tỉ lệ >70% áp dụng trên các loại via Cổ Trâu nhất (Via Phi, Via Brazil). Các nước khác anh em có thể tự test.
AdvertisementADS