Trải nghiệm khách hàng: Ưu tiên cho phù hợp hơn là xuất sắc!
11/11/2020
Tôi viết nhiều bài về trải nghiệm khách hàng (customer experience, viết tắt là CX) vì nhận thấy có một trào lưu gây ra nhận thức lệch lạc về TNKH.
AdvertisementADS