Làm sản phẩm công nghệ, đừng nên bỏ qua vị trí Product Manager/Owner
26/11/2020
Trong quá trình đi "mentor dạo", mình gặp (khá) nhiều công ty có điểm chung: không hề có vị trí Product Manager (PM) hay Product Owner (PO). Một số anh/chị Co-founder tự nhận mình là PM/PO nhưng lại không làm đúng chức năng của title này, không phải mình là chủ sở hữu sản phẩm thì mặc nhiên mình là PO như kiểu dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh. Vậy PM/PO có chức năng thế nào?
AdvertisementADS