Tại sao đo lường Manpower Efficiency lại quan trọng trong quản lý sản xuất?

Tại sao đo lường Manpower Efficiency lại quan trọng trong quản lý sản xuất?
 
AdvertisementADS

Bởi:

- Giúp người mới làm quản lý từng bước trở thành người quản lý đích thực

- Giúp lãnh đạo cho tới nhân viên nhìn nhận về cơ hội tối ưu năng lực trước khi sắm máy, tuyển người.

- Giúp cấp quản lý, giám sát có thêm nhiều ý tưởng để cải tiến và so sánh hiệu quả cải tiến

- Giúp người lập kế hoạch sản xuất có thể điều độ sản xuất tốt hơn

- Giúp minh bạch hiệu quả trong đánh giá cơ chế lương thưởng cho người lao động

- Giúp từng bước hoàn thiện hệ thống vận hành cả về tính chính xác và logic hệ thống

- Giúp nhà đầu tư nhìn nhận cơ hội gia tăng lợi nhuận khi tiến hành đầu tư.

....

Còn rất nhiều các lợi ích khác nữa. Chỉ là chúng ta muốn dùng chỉ số đó như thế nào.

Trong quá trình đi tư vấn, Khải thấy nhiều doanh nghiệp chưa đưa chỉ số này vào để quản lý, trong khi đây là một chỉ số rất cơ bản trong vận hành. Có thể bởi phát sinh đo lường nên doanh nghiệp ngại, nhưng nếu không có "nó" mà áp ngay các Lean tools để cải tiến thì xem chừng quản lý hơi ngược.

Vậy chỉ số đó là gì (anh chị tham khảo), một cách đơn giản như sau:

Giải sử, trong 1 ca làm việc (7h), chúng ta cần xử lý đơn hàng với 400pcs (sản phẩm), mỗi sản phẩm chúng ta cần 8min để xử lý, chúng ta đang có 11h người, như vậy

Hiệu suất nhân lực = (8 x 400) / (11 x 420)

= 3200/4620

AdvertisementADS

= 0,6926 (~69%)

Như vậy, một cách đơn giản, nếu bạn muốn đo lường hiệu quả sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp, chỉ cần ghi nhận thời gian thực tế hoàn thành từng task công việc cho các đơn hàng, lấy tổng của thời gian thực tế đó chia cho tổng quỹ thời gian nhân lực chúng ta có trong 1 ca (hoặc 1 ngày) là xong.

 

Khai thác Hiệu suất nhân sự như thế nào?

 

Chỉ số này cho chúng ta thấy, mỗi người trong bộ phận của chúng ta đều được coi là bình đẳng, vì vậy nếu muốn nâng chỉ số này, chúng ta hãy làm sao để nâng đều năng lực hoặc điều độ để tạo dòng chảy liên tục. Các công cụ thường sử dụng để cải tiến chỉ số này gồm:

- Đa kỹ năng

- Cân bằng chuyền

- 5S

- Chuyển đổi nhanh

...etc...

 

Mở rộng: Khi Chúng ta sử dụng cách tính Manpower Efficiency cho hoạt động lập kế hoạch và điều độ sản xuất thì sao? Sẽ có chút khó khăn. Khải sẽ viết trong 1 bài khác hướng dẫn cách sử dụng hiệu suất nhân lực cho công tác lập kế hoạch và điều độ.

 

(Fb )

AdvertisementADS