Tâm sự nghề Bider và những kiểu người đi đấu giá tên miền

Tâm sự nghề Bider và những kiểu người đi đấu giá tên miền: Mấy năm đấu giá gặp rất nhiều thành phần nên kể cho anh em nghe.
 
AdvertisementADS

Tâm sự nghề Bider và những kiểu người đi đấu giá tên miền: Mấy năm đấu giá gặp rất nhiều thành phần nên kể cho anh em nghe.

 

Kiểu 1: Thường thì đấu xong năn nỉ mua lại, kiểu đấu non bò hớ v...v.. đấu cho vui, đấu chơi, đap hần nghèo, sinh viên, tập sự vào nghề

 

Kiểu 2: Đấu mãnh liệt như điên xong ếu có tiền pay, thành phần này húng và đấu theo cảm xúc,

 

Kiểu 3: cáo già lâu năm, đấu có chiến lược rất bài bản, canh giờ G, đấu rất kiên nhẫn ít khi đặt Parking, mỗi mức giá bid là chờ tới cùng mới bid, kiểu này rất mệt sức nếu mà đấu đêm,

AdvertisementADS

Kiểu 4: đại gia chính hiệu, ông trùm, đấu rất kỹ thuật thì xác định được giá mua đứt với chiến lược là "bắt bằng mọi giá" còn hơn để drop vào bider khác mua lại giá ngập mặt hơn. kiểu này luôn đặt Parking auto.

 

Kiểu 5: Pro đầy kinh nguyệt, luôn bid khoảng cách rất xa so với bider khác, luôn có chiến lược "tài chính ảo" nhằm khiến bidder khác xuống cơ.

 

Bider nói thằng luôn là kẻ thù, chả có bè bạn gì đâu nên đôi thằng ghét nhau là bình thường, giọng văn rất khinh khỉnh hoặc hay dìm giá, bơm đểu, ké post rất khó chịu, spam comment, đó web bán, spam các kiểu nữa v,v,,, rất ức chế.

Chiến lược thì anh em cứ chiến lâu năm sẽ ra, 2020 nên các doanh nghiệp lên online nhiều, backlink giờ hiếm nên các công ty đa phần chơi PBN nhiều và bài bản. Các tên miền thương hiệu khó bán hơn rất nhiều với tên miền từ khóa, tên miền vệ tinh.

Đôi lời về bider gửi anh em..!

(Nguồn: Fb Hai Nguyen)

AdvertisementADS