Writer: Một số lỗi từ khi hành văn

Nhân dịp có bạn gửi bài để thành viên group góp ý mình biên nhanh vài dòng những lỗi sai mà mình thấy hầu hết các bạn viết mới, ít kinh nghiệm thường gặp.
 
AdvertisementADS

Lạm dụng từ "Rất" và "thực sự"

Mình thấy 2 từ này không những không đủ nhấn mạnh mà còn khiến bài dài dòng. "Mệt mỏi" và "rất mệt mỏi" hay "thực sự mệt mỏi" cũng chẳng khác biệt gì nhiều. "Tôi cảm thấy rất kiệt sức" với "Tôi cảm thấy kiệt sức" sắc thái cũng đâu có khác nhau. Thậm chí nhiều bạn còn dùng cả 2 trong một câu "Tôi cảm thấy thực sự rất kiệt sức". Theo mình, "Tôi kiệt sức" là đủ mạnh mẽ và ấn tượng rồi. 

Writer: Một số lỗi từ khi hành văn

Lạm dụng từ "rằng"

95% trong các trường hợp bạn có thể bỏ từ "rằng" mà nó không làm thay đổi ý nghĩa câu". "Cô ấy hứa rằng cô ấy sẽ đợi tôi" thành "Cô ấy hứa sẽ đợi tôi" rõ ràng là tốt hơn nhiều chứ.

Lạm dụng "Tôi nghĩ", "Tôi cảm thấy"

Dù là viết ra suy nghĩ, góc nhìn nhưng cũng không cần dùng quá nhiều cụm này. "Tôi nghĩ đây là một quyển sách hay" thành "Đây là một quyển sách hay".

Câu cần có điểm dừng phù hợp

Câu dài và quanh co đọc rất mệt. Nếu thấy câu có thể tách làm 2 thì nên tách, bỏ chữ "và" đi hoặc thêm dấu phẩy vào. 

Tránh câu bị động 

Câu bị động dài dòng và khá mờ nhạt. "Bài viết này cần được tôi hoàn thành trước ngày thứ 6 tuần này" => "Tôi cần hoàn thành bài viết trước thứ 6". 

Lặp từ 

Ôi không hiểu sao lỗi này phổ biến vô cùng. Các bạn hình như không đọc lại để biên tập bài mình viết? Nó ngớ ngẩn giống câu này"Tôi sẽ ăn tối vào buổi tối".

AdvertisementADS

Sử dụng cụm từ dài dòng 

  • Thực tế là => bởi vì 
  • Trong trường hợp => nếu 
  • Một số lượng lớn => nhiều 
  • Mặc dù thực tế là => mặc dù 
  • Trong hầu hết các trường hợp => thường 
  • Tại thời điểm hiện tại => bây giờ 
  • Trong suốt quá trình => trong 
  • Ở giữa => giữa 
  • Vì vậy => để 
  • Sau thực tế rằng => sau khi 

Lạm dụng từ "Có..." ở đầu câu 

"Có một vấn đề chúng ta cần phải giải quyết đó là..." => "Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề..."

Đảo ngược cụm không cần thiết 

"Chúng tôi muốn thuê những cây viết thông thạo về lĩnh vực ẩm thực" => Chúng tôi muốn thuê những cây viết ẩm thực thông thạo". 

Còn nhiều lắm mà từ từ mình mới nghĩ ra. 

Cây viết tốt thì không xuất bản một bài viết toàn từ thừa, phức tạp với biệt ngữ. Nếu bạn dành ra 30 phút để viết thì cũng nên dành ra 30 phút để tự đọc to và biên tập. Nếu không thì bạn khó tiến bộ lắm.

Mọi người tiếp tục liệt kê các lỗi nhé.

(Fb Linh Phan)

AdvertisementADS